Nieuws

Publicatie: 20 mei 2019

Door: en


Kenniscentrum Europa decentraal en het Huis van de Nederlandse Provincies (HNP) lanceren de EU-wijzer voor provincies. Op dit informatieplatform worden provincies op de hoogte gehouden van ontwikkelingen op Europees niveau die voor hen van belang zijn.

Informatieplatform voor provincies

De EU-wijzer voor provincies besteedt aandacht aan thema’s binnen het werkprogramma van de Europese Commissie die specifiek voor provincies relevant zijn. De volgende vier thema’s komen aan bod:

  1. Energie en klimaat
  2. Gemeenschappelijk landbouwbeleid
  3. Water
  4. Regionaal beleid

Binnen deze vier thema’s worden de relevante beleids- en wetgevingsinitiatieven van de Commissie besproken. In de EU-wijzer vindt u wat de status is van een bepaald EU-wetgevingsinitiatief; waar het op toeziet; wie hierover onderhandelen en wat de relevantie is voor Nederland en de provincies.

Speciale editie nieuwsbrief Europese Ster

Naast het signaleren van Europese ontwikkelingen deelt Kenniscentrum Europa decentraal regelmatig kennis en ervaringen uit de praktijk door middel van interviews met bestuurders en medewerkers van de provincies. U leest deze interviews in de drie speciale edities over de thema’s van de EU-wijzer die voor het komende jaar gepland staan. Het thema van de eerste speciale editie van 21 mei is energie en klimaat. In deze editie vindt u onder andere een interview met de Drentse gedeputeerde Tjisse Stelpstra over duurzame energie en een interview over het SEREH-project (Smart Energy Region Emmen-Haren) met Melinda Loonstra-Buzogány en Siegbert van der Velde. Hier kunt u zich aanmelden voor de Europese Ster.