Nieuws

Publicatie: 5 oktober 2020

Door: en


Het Verenigd Koninkrijk (VK) verlaat de Europese Unie (EU) definitief op 31 december 2020. De negende onderhandelingsronde over een toekomstig partnerschap tussen de EU en het VK vond vorige week plaats in Brussel. EU-onderhandelaar Michel Barnier gaf na de onderhandelingen een persconferentie. Wat zijn de belangrijkste zaken?

Vooruitgang onderhandelingen

Barnier meldt dat het VK en de EU nader tot elkaar zijn gekomen op bepaalde aspecten van de handel in goederen, diensten en investeringen, een civiele nucleaire samenwerking en de deelname van het VK aan programma’s van de EU. Overeenstemming over deze punten was al in eerdere onderhandelingsrondes vastgelegd. Daarnaast zijn er positieve nieuwe ontwikkelingen. Het betreft onderwerpen zoals veiligheid van de luchtvaart, de coördinatie van de sociale zekerheid en het eerbiedigen van de grondrechten en individuele vrijheden. Daarnaast stelt Barnier dat de vooruitgang op andere terreinen te wensen overlaat, zoals bij de bescherming van persoonsgegevens, inzet voor klimaatverandering en carbon pricing.

Aanhoudende verschillen

Verder sprak Barnier uit dat er op een aantal essentiële onderwerpen nog steeds verschillen zijn in de standpunten van het VK en de EU. Hij verklaarde dat er geen economisch partnerschap komt zonder de volgende punten:

  1. Er moeten garanties voor open en eerlijke concurrentie op de lange termijn komen. Daar zijn duidelijke regels voor nodig, voornamelijk gericht op staatsteun en het behoud van sociale, fiscale, milieu en klimaatnormen;
  2. Een overkoepelend institutioneel raamwerk en effectief mechanisme voor het beslechten van geschillen. Volgens Barnier is de noodzaak hiervan is nog evidenter geworden door de introductie van de Internal Market Bill;
  3. Een gebalanceerde, duurzame en lange termijn oplossing voor de Europese visserij.

Video conferentie von der Leyen en Johnson

Ook de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, en de premier van het VK, Boris Johnson, hebben onderstreept dat er intensief moet worden gewerkt om een toekomstige (handels)relatie tussen de EU en het VK te bewerkstelligen. Zij spraken dit uit bij  een video conferentie. Hoofdonderhandelaars Barnier (EU) en Frost (VK) hebben de instructie gekregen om intensief naar een akkoord toe te werken. Daarnaast zullen von der Leyen en Johnson komende tijd regelmatig contact hebben over dit onderwerp.

Door

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

Statement by Michel Barnier following Round 9 of negotiations for a new partnership between the European Union and the United Kingdom, de Europese Commissie
Boris Johnson and Ursula von der Leyen agree to ‘intensified’ trade Brexit talks, Youtube kanaal EU Debates
Joint statement by the President of the European Commission Ursula von der Leyen and the Prime Minister of the United Kingdom, Boris Johnson, de Europese Commissie

Meer informatie

Negotiation rounds on the future partnership between the European Union and the United Kingdom, de Europese Commissie
Brexit-loket voor decentrale overheden, Kenniscentrum Europa decentraal
Brexit impact scan voor overheden, Kenniscentrum Europa decentraal