Nieuws

Publicatie: 14 januari 2019

Door:


Gemeenten blijven verplicht om samen te werken bij de uitvoering van hun taken in het sociaal domein. Het wetsvoorstel van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin hij het belang van deze verplichting onderstreept, is dinsdag 18 december aangenomen door de Tweede Kamer. Dit moet samen met andere maatregelen gaan zorgen voor minder regeldruk in het sociaal domein.

Samenwerkingsverplichting gemeenten

Voor een goede uitvoering van de Jeugdwet en de Wmo 2015 dienen gemeenten waar nodig samen te werken. Indien deze samenwerking onvoldoende tot stand komt, kan deze ingevolge de Jeugdwet en de Wmo 2015 worden afgedwongen. De samenwerkingsverplichting liep begin 2018 af. Volgens minister De Jonge zijn er echter te weinig duurzame samenwerkingsverbanden aangegaan. De verplichting wordt daarom opnieuw ingesteld. De gedachte achter dit voorstel tot herinvoering is dat zorgaanbieders minder met verschillende gemeenten te maken hebben wanneer gemeenten samenwerken en de zorginkoop dus minder versnipperd is. De samenwerking kan enkel worden verplicht als er al op overeenstemming gericht overleg heeft plaatsgevonden en als samenwerking echt nodig is. Een van de doelen van deze maatregel is namelijk dat gemeenten de regeldruk kunnen delen.

(Ont)Regel de Zorg en i-Sociaal Domein

Twee andere maatregelen die de regeldruk in het sociaal domein moeten verminderen zijn de programma’s (Ont)Regel de Zorg en i-Sociaal Domein. Minister De Jonge kondigde onlangs aan dat voormalig politica, Rita Verdonk, en voormalig wethouder van Arnhem, Martijn Leisink, als speciaal adviseurs voor deze programma’s gaan werken. (Ont)Regel de Zorg is een denktank, opgericht door zorgverlenerscollectief VvAA en een aantal huisartsen. Vanaf 2015  voeren zij acties uit om de regeldruk en administratieve lasten in de zorg te verminderen. Sinds 2017 zijn deze doelstellingen ook onderdeel van de agenda van kabinet-Rutte III. Op 22 mei 2018 werd het Actieplan (Ont)Regel de Zorg van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gepresenteerd, waarvoor input van de denktank gebruikt is. I-Sociaal Domein is een samenwerking van brancheorganisaties van zorgverleners, de VNG en VWS. Met dit programma wordt gewerkt aan het vereenvoudigen van de werkwijzen van gemeenten en zorgaanbieders, bijvoorbeeld door het standaardiseren van contracten. Een wetsvoorstel om de standaarden van i-Sociaal Domein te kunnen afdwingen ligt ter goedkeuring bij de Eerste Kamer.

Bron

Kamer stemt voor verplichte samenwerking sociaal domein, Gemeente.nu
Rita Verdonk en Martijn Leisink aan de slag met aanpak regeldruk Wmo en Jeugdzorg, Rijksoverheid

Meer informatie

Aanbesteden in het sociaal domein, KED
Aanbesteden, KED
Sociaal domein, KED
Samenwerking, KED