Nieuws

Publicatie: 25 februari 2019

Door:


De milieucommissie van het Europees Parlement heeft gestemd voor maatregelen om de druk van de landbouw op natuur en milieu te verlichten in het toekomstige gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) van de EU.

Advies

Ten minste 30% van de rechtstreekse betalingen in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid moet volgens de milieucommissie (ENVI) van het EP naar  programma’s die het klimaat en de milieudoelstellingen ondersteunen. De maatregelen komen voort uit het advies van Giovanni La Via dat bijdraagt aan het standpunt van het EP over recente voorstellen van de Europese Commissie voor de hervormingen van het GLB na 2020. Het advies  werd door de Commissieleden aangenomen met 42 stemmen voor, 14 tegen en 2 onthoudingen.

Maatregelen

De ENVI-commissie geeft aan 30% van de rechtstreeks betalingen aan de landbouw, pijler 1 van het GLB, te willen besteden aan zogeheten eco-programma’s. Ook ondersteunt de ENVI-commissie een stijging tot 40% voor het aandeel van de betalingen voor plattelandsontwikkeling gericht op milieuactie.
Daarnaast heeft de ENVI-commissie het terugdringen van het gebruik van pesticiden toegevoegd aan de doelstellingen van het GLB en steun voor de productie van biobrandstoffen uitgesloten.
“We hebben duidelijk nee gezegd tegen een GLB dat blindelings voor hectares betaalt, intensivering stimuleert en leidt tot vernietiging van het milieu”, aldus de Nederlandse Europarlementariër Bas Eickhout (Groenlinks).

Vervolg

In maart zal de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling van het Europees Parlement stemmen over de regelgeving voor het toekomstige GLB. Bij deze stemming moeten de standpunten van de andere commissies, met name, de milieucommissie worden meegenomen. Het dossier kan dan in de laatste plenaire vergadering van deze zittingsperiode midden april worden besproken, of worden uitgesteld tot het nieuwe Parlement aantreedt.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

EP Environment Committee pushes for more nature-friendly CAP, nieuwsbericht Webwire
MEPs demand 30% of CAP payments go to eco-schemes, nieuwsbericht ENDS Europe