Nieuws

Publicatie: 14 oktober 2020

Door: en


Logius heeft een meldpunt voor ontoegankelijke overheidswebsites gelanceerd. Voortaan kan iedereen overheidswebsites die niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen hier melden. Logius neemt deze melding dan in behandeling.

Toegankelijkheidseisen

De wettelijke verplichting ‘digitale toegankelijkheid overheid’ geldt per 23 september 2020. Overheidsinstanties moeten zorgen dat de website op die datum voldoet aan bepaalde toegankelijkheidsnormen. Zo moeten websites, online documenten en mobiele applicaties van de overheid voor iedereen toegankelijk zijn. Voor mensen met een visuele beperking is het bijvoorbeeld belangrijk dat websites het juiste contrast tussen tekst en achtergrond hebben of gelezen kunnen worden door hulpsoftware.

Ontoegankelijke overheidswebsites

Vlak voor het ingaan van de wettelijke toegankelijkheidsverplichting deed DigitaalToegankelijk.com onderzoek naar de toegankelijkheid van overheidswebsites. Daaruit bleek dat ruim 71 procent van de overheidswebsites niet volledig voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast bleek uit een onderzoek van Ambtenarenpanel dat ambtenaren nog niet voldoende kennis hebben van digitale toegankelijkheid. De wettelijke verplichting moet samen met het meldpunt overheden aanzetten tot het nemen van maatregelen.

Toegankelijkheidsverklaring

Overheden zijn bovendien vanaf 23 september verplicht een toegankelijkheidsverklaring te publiceren op hun website. Daarin moet staan welke maatregelen de overheid neemt om de website toegankelijk te maken en te houden. Wie een klacht wil achterlaten bij het meldpunt wordt daarom aangeraden om eerst de toegankelijkheidsverklaring te zoeken. Is deze verklaring er niet of voldoet ook deze niet aan de gestelde eisen, dan kan een klacht ingediend worden via het meldpunt.

Door

Monika Beck en Evelien van Buuren, Kenniscentrum Europa Decentraal

Meer informatie

Overheidswebsites verplicht digitaal toegankelijk, Kenniscentrum Europa Decentraal
Toegankelijkheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
E-overheid, Kenniscentrum Europa Decentraal
Ontoegankelijke overheidswebsites melden, Digitaleoverheid.nl
Meldpunt ontoegankelijke overheidswebsites, Logius (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)
Handreiking Digitale Toegankelijkheid, Logius (Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties)