Nieuws

Publicatie: 23 maart 2020

Door: en


Heeft uw stad of regio een innovatief en inspirerend project op het gebied van cultureel erfgoed? Meld deze dan aan bij ‘Cultural Heritage in Action!’. Dit nieuwe platform van de Europese Commissie is namelijk op zoek naar lokale en regionale praktijkvoorbeelden op het gebied van cultureel erfgoed om de uitwisseling van ‘good practices’ te bevorderen.

Het platform stelt daarom een online catalogus van 30 praktijkvoorbeelden samen die potentieel in andere steden en regio’s repliceerbaar zijn. Ook gaat het platform studiebezoeken bij 12 praktijkvoorbeelden uit de catalogus organiseren om te zien hoe deze zijn uitgevoegd.
De oproep staat open voor allerlei soorten ‘good practices’ op het gebied van cultureel erfgoed, zoals beleid, projecten, evenementen en organisatiestructuren. Ook kunnen alle verschillende vormen van cultureel erfgoed zich aanmelden. Zo staat de oproep open voor tastbare vormen van cultureel erfgoed, zoals musea, bibliotheken, monumenten en landschappen, als ook ontastbare en digitale vormen, zoals vaardigheden, kennis en archieven .
Cultural Heritage in Action is een platform voor lokale en regionale beleidsmakers om kennis over cultureel erfgoed uit te wisselen. Ook ontwikkelt het innovatieve oplossingen voor het in stand houden van cultureel erfgoed. Het platform ondersteunt zo steden en regio’s bij hun beleid op dit gebied.
In juni wordt een oproep voor deelname aan de studiebezoeken geopend.

Door:

Laura Weemering & Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

Are you working on cultural heritage for a city, region, non-urban or rural area?, Europese Commissie
Meer informatie
Good practices, Cultural Heritage in Action