Nieuws

Publicatie: 8 april 2019

Door:


Het EU LIFE-Programma is vanaf 4 april weer open voor nieuwe projectvoorstellen op het gebied van milieu en het efficiënt gebruiken van hulpbronnen, waarvoor 400 miljoen euro beschikbaar is gesteld. Hierin mogen publieke en private organisaties die cofinanciering zoeken voor projecten meedoen. Dit kunnen grote-, kleine bedrijven, overheids- en niet-gouvernementele organisaties (NGO’s, instellingen voor hoger onderwijs, en gemeenschapsgroepen) zijn.

Achtergrond

Het LIFE-programma van de Europese Unie is het financieringsinstrument van de EU voor milieu- en klimaatactie. De algemene doelstelling van LIFE is bij te dragen aan de uitvoering, bijwerking en ontwikkeling van het EU-beleid inzake milieu- en klimaatwetgeving door projecten met een Europese meerwaarde te co-financieren. LIFE begon in 1992 en tot nu toe zijn er vier volledige fasen van het programma afgerond (LIFE I: 1992-1995, LIFE II: 1996-1999, LIFE III: 2000-2006 en LIFE +: 2007-2013). Tijdens deze periode van 1992 tot 2013 heeft LIFE ongeveer 3954 projecten medegefinancierd in de hele EU, wat ongeveer € 3,1 miljard bijdroeg aan de bescherming van het milieu.
Het budgetvoorstel van de Europese Commissie voor de periode 2021-2027 is 60% hoger dan het budget voor de huidige periode 2014-2020. De Europese Commissie stelt een totaal budget voor LIFE voor van 5,45 miljard euro.

Save the date

Op 30 april vindt er een evenement plaats waarin de deelnemers worden geïnformeerd over de veranderingen ten aanzien van voorgaande oproepen voor projectvoorstellen binnen het LIFE-programma. Registratie voor dit evenement is verplicht en later zullen specifieke updates hierover volgen. De projectvoorstellen voor LIFE moeten uiterlijk op 11 februari 2020 ingeleverd worden, waarna op 20 juni de individuele subsidieovereenkomsten ondertekend worden.
Door:
Thomas Ewalts, Huis van de Nederlandse Provincies
Bronnen:
Oproep voor projectvoorstellen, Europese Commisie
Nieuwe budgetvoorstellen voor LIFE, Europese Commissie
Tijdlijn voor het indienen van projectvoorstellen, Europese Commissie