Nieuws

Publicatie: 27 januari 2020

Door:


Verschillende lidstaten zijn het niet eens met het voorstel voor verhoogde nationale bijdragen aan de EU-begroting om de overgang van regio’s naar een koolstofarme economie te ondersteunen. De Nederlandse regering gaf in december al aan het niet eens te zijn met extra bijdragen aan de EU-begroting – het meerjarig financieel kader (MFK).

Nieuwe financiering

In december maakte de Europese Commissie al bekend dat een Just Transition Fund (JTF) moest gaan zorgen voor een rechtvaardige overgang naar duurzame energie in regio’s die bijzonder hard geraakt worden. Afgelopen week maakte de Europese Commissie bekend dat dit JTF gedeeltelijk moet worden gefinancierd met nieuwe fondsen van de lidstaten. Nederland heeft in december aangegeven extra bijdragen aan het MFK niet aanvaardbaar te vinden, een standpunt dat sindsdien bijval heeft gekregen van Duitsland en Zweden.

Geen extra geld 

Nederland, Duitsland en Zweden willen hun bijdragen aan de EU-begroting zo dicht mogelijk bij de huidige niveaus houden, inmiddels zouden ook Oostenrijk en Denemarken deze lijn ondersteunen. De landen zien liever dat het fonds wordt gefinancierd met herverdelingen binnen het huidige MFK-voorstel.
De Nederlandse regering wil graag dat deze extra kosten uit bestaande fondsen worden gefinancierd, waardoor er minder geld zou zijn voor het bestaande cohesiebeleid. Nederland geeft geen garantie dat dat gecompenseerd wordt door de nationale fondsen. De regio’s en provincies willen de huidige begroting voor cohesiebeleid behouden vanuit de EU.

Alternatieven

Een aantal alternatieve oplossingen worden sindsdien genoemd. Zo zou het vergroten van het aandeel van inkomsten uit het EU-emissiehandelssysteem een oplossing zijn, in plaats van het innen door nationale regeringen. Hoewel lidstaten nog geen uitspraken hebben gedaan over deze oplossing, zou het een manier kunnen zijn om een compromis te bereiken tussen de verschillende lidstaten.

Bron

Finance ministers reject additional just transition funding, ENDS Europe
Voorstel voor een verordening – Europese Green Deal – Fonds voor een rechtvaardige transitie, Europese Commissie