Nieuws

Publicatie: 20 januari 2020

Door:


De Leipzig Charter zal onder het voorzitterschap van Duitsland van de Europese Raad in de tweede helft van dit jaar worden vernieuwd. Tijdens het vorige Duitse voorzitterschap, in 2007, is dit manifest aangenomen. Hierin worden strategieën uiteengezet voor de duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden.

Leipzig Charter

De Leipzig Charter on Sustainable European Cities uit 2007 is een politieke verklaring waarmee wordt beoogd om zowel onderontwikkelde delen van steden als geïntegreerde stedelijk ontwikkelingsbeleid te stimuleren. In dit manifest zijn, op basis van zes pijlers, gemeenschappelijke principes en strategieën opgenomen. De Commissie voor Territoriaal Cohesiebeleid (COTER) van het Comité van de Regio’s (CvdR) heeft een belangrijke rol gespeeld in het opstellen van het manifest.
De Leipzig Charter speelt eveneens een belangrijke rol in het Pact van Amsterdam, waarmee de Stedelijke Partnerschappen voor de EU werden opgericht. De doelen die in het Pact van Amsterdam omschreven staan moeten, voor zover deze duurzame ontwikkeling van stedelijk milieu betreffen, in lijn met de Leipzig Charter worden uitgevoerd.

Vernieuwing Leipzig Charter

Onder leiding van Comitérapporteur Juan Espadas Cejas zal de Leipzig Charter worden vernieuwd teneinde om te gaan met actuele uitdagingen en onderwerpen. Espadas, burgemeester van Sevilla, betoogt dat steden door twee-derde van al het beleid van de EU worden geraakt, en daarom meer inspraak moeten krijgen. Steden hebben de beste capaciteiten om het beleid van de EU om te zetten in de praktijk, aldus Espadas. Hij stelt dat Europese burgemeesters druk bezig zijn met duurzame ontwikkelingen.
Tot dusver hebben de leden van het Comité die gaan bijdragen aan de vernieuwde Leipzig Charter in elk geval duidelijk aangegeven dat er meer moet gebeuren in het kader van klimaatverandering. Het valt te verwachten dat dit een groot facet van de vernieuwde Charter zal worden. In de tweede helft van 2020 zal het Duitse voorzitterschap van de Europese Raad officieel oproepen tot vernieuwing van de Leipzig Charter.

Door:

Bram Schreuder en Fabian Wondergem, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron:

EU local leaders call for ambitious climate goals and adequate support from the EU, persbericht Europese Commissie

Zie ook:

Urban Agenda, Kenniscentrum Europa decentraal
Europese Commissie presenteert European Urban Agenda, nieuwsbericht Kenniscentrum Europa decentraal