Nieuws

Publicatie: 23 april 2019

Door: en


De kosten van het niet implementeren van Europese milieuwetgeving bedragen binnen de gehele Europese Unie ongeveer € 55 miljard per jaar. Dit staat in een recent rapport van Eunomia en COWI, uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Met name op het gebied van luchtkwaliteit en biodiversiteit zijn de kosten van het niet naleven van Europese wetgeving erg hoog.
 
Het niet naleven van Europese milieuwetgeving heeft volgens de Commissie een aanzienlijke impact op de maatschappij. Zo heeft slechte luchtkwaliteit gevolgen voor de volksgezondheid, zijn er minder gebruiksmogelijkheden voor vervuild water, en is een beperkt hergebruik van afval economisch gezien inefficiënt. In het rapport is een inventarisatie gemaakt van de kosten en de onbenutte voordelen als gevolg van het niet bereiken van de Europese milieudoelen.
Deze kosten kwamen in 2018 uit op een geschatte € 55 miljard, waarbij werd uitgegaan van de doelen die in 2018 behaald hadden moeten zijn. Daarbij moet wel worden aangetekend dat er bij deze schattingen veel onzekerheden bestaan. Daarom hanteert de Commissie voor 2018 een bandbreedte van € 29,7 tot € 79,6 miljard. De kosten worden per beleidsterrein weergegeven. Luchtkwaliteit en biodiversiteit blijken thema’s waar de kosten wegens het implementatietekort erg hoog liggen:

Beleidsterrein Geschatte bandbreedte
(mld €)
Geschatte kosten
(mld €)
Lucht 8,7 – 40,4 24,6
Natuur en biodiversiteit 10,5 – 15,7 13,1
Water 4,3 – 14,3 9,3
Afval 3,2 – 4,8 4,0
Chemische stoffen 0 – 0 0
Uitstoot industrie, risico op ongevallen 3,0 – 4,4 3,7
Totaal: 29,7- 79, 6 54,7

Een dergelijk onderzoek werd ook in 2011 uitgevoerd. Toen bedroegen de kosten van het implementatietekort circa € 50 miljard.

Bron

The costs of not implementing EU environmental law, Eunomia

Meer informatie

MiliEUverkenner, kenniscentrum Europa decentraal
Nederlandse circulaire economie scoort goed in Environmental Implementation Review, kenniscentrum Europa decentraal