Nieuws

Publicatie: 16 oktober 2020

Door: en


Landelijke gebieden kunnen profiteren van de Green Deal. De verduurzaming van de economie en het energiestelsel leveren werk op voor lokale bedrijven. Dat is de rode draad van het webinar “Green Deal: kansen voor landelijk gebied” van de P10 op 14 oktober.
Dit was een onderdeel van de European Week of Regions and Cities. P10 is een netwerk van grote plattelandsgemeenten. Tijdens het webinar spraken Diederik Samsom, kabinetschef van Frans Timmermans, Sandra Piesik, architect en directeur van 3 ideas B.V., en Wilma Delissen-van Tongerlo, burgemeester van Peel en Maas. Het ging over de kansen die de Europese Green Deal-maatregelen bieden voor de leefbaarheid en aantrekkingskracht van landelijke gebieden.

De Green Deal en landelijke gebieden

Lokale en regionale gebieden kunnen profiteren van de Green Deal, zei Diederik Samsom. Hij benoemde drie punten: de ambitie van de Green Deal dat Europa klimaatneutraal moet zijn tegen 2050, het is een groeistrategie voor de EU, en een eerlijke transitie staat centraal. Lokale en regionale gebieden kunnen volgens Samsom profiteren van de initiatieven in de Green Deal. Met de nieuwe Renovation Wave strategie wil de Commissie banen scheppen voor lokale bedrijven in de bouw en bijdragen aan een schoon energiesysteem. Maar, zei Samsom, dit kan alleen als de krachten tussen decentrale overheden en Europa worden gebundeld en als er wordt samengewerkt. Lokale en regionale overheden moeten daarom hun stem laten blijven horen door middel van bijvoorbeeld het Comité van de Regio’s (CvdR) en door verschillende publieke consultaties over Europese wetgeving.
Sandra Piesik voegde daaraan toe dat regionale gebieden essentieel zijn voor de groene transitie. Het zijn de belangrijkste spelers bij het bedenken en uitvoeren van ideeën en oplossingen. Daarnaast benadrukte ze het belang van de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) en met name SDG 11.A. Dit doel gaat over het versterken van economische, sociale en ecologische banden tussen stedelijke- en plattelandsgebieden.

Samenwerkingsprogramma’s

Regionale gebieden hebben te maken met allerlei vraagstukken door de verstedelijking, bijvoorbeeld bevolkingskrimp. Om de relatie tussen stad en platteland te bevorderen zijn er interbestuurlijke programma’s (IBP) opgezet. Dit soort samenwerkingsprogramma’s zijn volgens Wilma Delissen-van Tongerlo belangrijk om het gat tussen stad en land te dichten en sterker voor maatschappelijke vraagstukken als duurzame lokale ontwikkeling te staan.
De sprekers gingen ook in op de Farm-to-Fork strategie en het moderniseren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Zo moeten plannen uit de Farm-to-Fork strategie worden ‘’getest’’ in de praktijk en vervolgens moeten er op basis van de behoeften oplossingen komen. Dit gebeurt in het landelijk gebied. Agrobedrijven en decentrale overheden kunnen oplossingen aandragen die werken in de praktijk. Vanuit Brussel is er geld en ondersteuning, maar het echte werk moet worden gedaan op lokaal en regionaal niveau.
Het hele webinar ‘’Green Deal: kansen voor landelijk gebied’’ is binnenkort te bekijken op de   van P10.

Door

Lisa Scheffers en Jos Pees, Kenniscentrum Europa decentraal

Bron

Webinar Green Deal: Kansen voor plattelandsgebieden, P10

Meer informatie

Europese Green Deal: de weg naar klimaatneutraliteit, Kenniscentrum Europa decentraal
Renovation Wave strategie, de Europese Commissie
Duurzame ontwikkelingsdoelen in de Green Deal: waar raken ze het werk van decentrale overheden?, Kenniscentrum Europa decentraal
Commissie presenteert Farm-to-Fork-strategie: duurzame voedselketen, Kenniscentrum Europa decentraal
Interbestuurlijke Programma’s (IBP), de Rijksoverheid