Nieuws

Publicatie: 16 maart 2022

Door: en


Hoe wil het kabinet de digitale transitie vormgeven? Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat), minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) gaan hier in de Kamerbrief die ze onlangs naar de Tweede Kamer hebben gestuurd op in. In deze Kamerbrief staan de hoofdlijnen van het beleid voor de digitale transitie van de samenleving in deze kabinetsperiode. De ambitie van het kabinet is om een veilige, inclusieve en kansrijke digitale samenleving te creëren. Daarbij staan publieke waarden en de gebruikers centraal. Deze hoofdlijnen zullen ook gevolgen hebben voor decentrale overheden en hun (digitale) dienstverlening.

Vier hoofdthema’s in de Kamerbrief

In de Kamerbrief wordt de digitale transitie vormgegeven aan de hand van vier thema’s:

  1. Digitale fundament: randvoorwaarden om de digitale overheid, samenleving en economie vorm te geven. Dit fundament moet voldoen aan voorwaarden op het gebied van cyberveiligheid, privacy, democratie en digitale infrastructuur.
  2. Digitale overheid: door middel van een modern IT-landschap en digitaal vakmanschap wil het kabinet de overheid transparanter maken, laagdrempelige en hoogwaardige dienstverlening bieden en een voorbeeld zijn op het gebied van digitalisering.
  3. Digitale samenleving: het kabinet wil digitalisering bevorderen in de sectoren Onderwijs en Wetenschap, Gezondheidszorg, Mobiliteit, Klimaat, Publieke ruimte en Werkgelegenheid.
  4. Digitale economie: de economie heeft een belangrijke rol in digitalisering. Digitalisering kan zorgen voor duurzame economische groei, bijvoorbeeld innovatie bij bedrijven, en draagt bij aan de aanpakt van maatschappelijke uitdagingen. De prioriteiten zijn investeringen in kennis en innovatie, digitale vaardigheden, goed werkende digitale markten, cyberveiligheid en een hoogwaardige digitale infrastructuur.

Vervolgproces

De precieze invulling van de thema’s krijgt de komende maanden vorm. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal de regie voeren binnen de werkagenda digitalisering. Veel elementen uit de Kamerbrief worden op dit moment in de praktijk gebracht. De overheid werkt bijvoorbeeld aan meer spelregels voor digitale markten, infrastructuur en diensten, zo vertelt staatssecretaris Van Huffelen. Het kabinet zal de werkagenda in de komende maanden concretiseren met alle betrokken departementen en belanghebbenden uit de samenleving, wetenschap, bedrijfsleven en medeoverheden. Met oog op het grensoverschrijdende karakter van digitalisering kiest het kabinet een internationale koers. Daarom zal er ook met Europese partners gesproken worden.

Decentrale relevantie

Volgens de Kamerbrief staan Europese, nationale en lokale overheden nog te weinig zelf aan het roer op het gebied van digitalisering. Dit heeft geleid tot onwenselijke gevolgen van digitalisering, zoals concentratie van macht, cyberaanvallen, desinformatie en soms falende overheidsdienstverlening. De hoofdlijnen die zijn beschreven in de Kamerbrief zullen ook gevolgen hebben voor digitalisering binnen decentrale overheden. Daarnaast kunnen deze overheden betrokken worden bij het concretiseren van de werkagenda Digitalisering door het kabinet

Bron

Kamerbrief Hoofdlijnen beleid voor digitalisering, Rijksoverheid

Meer informatie

Digitale Overheid, Kenniscentrum Europa decentraal
Staatssecretaris presenteert hoofdlijnen digitaliseringsbeleid, Digitale Overheid