Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 7 juni 2013. Prejudiciële zaak C-207/13. Deze zaak gaat over de toepassing van de Cabotageverordening op het openbaar persoonsvervoer over de Waddenzee tussen het Nederlandse vasteland en de Waddeneilanden Terschelling, Schiermonnikoog, Vlieland en Ameland. Staat deze Cabotageverordening in de weg aan de toepassing van richtlijn 2006/87 en de PSO-verordening? De samenvatting van de uitspraak vindt u in het EUrrest van april 2014.