Europese rechtspraak

Publicatie: 23 juni 2017

Door:


Raad van State, 28 oktober 1996. Zaak BR 1997, 269. Een gemeenschappelijke regeling waarin een gemeente de afvalinzameling uitbesteed aan een andere gemeente, valt buiten de werkingssfeer van de richtlijnen. Een dergelijke uitbesteding kan niet hetzelfde behandeld worden als een uitbesteding aan een particulier bedrijf. Het is niet van belang dat de betreffende regeling slechts het karakter van een samenwerkingsovereenkomst heeft.