Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 25 november 2011. Prejudiciële zaak C-502/11. Deze zaak gaat over een toezichthouder die bepaalde dat maatschappen (als verzoekster) niet meer mogen meedingen met overheidsopdrachten. Voornaamste reden is dat de activiteiten van de maatschappen eigenlijk geen handelsactiviteiten betreft. Volgens de verzoekster is deze maatregel ongrondwettelijk is en discriminerend. De verwijzende rechter vraagt zich af of in dit geval niet te ruimhartig gebruik is gemaakt van de discretionaire bevoegdheid die lidstaten hebben om regels te stellen, uitmondend in het opleggen van de beschreven beperking.