Europese rechtspraak

Publicatie: 20 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 9 juni 2009. Zaak C-480/06. In deze zaak heeft het Hof criteria vastgesteld waaronder een samenwerkingsverband tussen (lokale) overheidsinstanties met het doel te verzekeren dat een publieke taak wordt uitgevoerd niet hoeft worden aanbesteed.

In deze zaak ging het om de vraag of bij een intergemeentelijke samenwerking aanbesteed had moeten worden. In december 1995 sloten vier Duitse Landkreise (bestuursdistricten) in de buurt van Hamburg een contract met de Stadtreinigung van de stad Hamburg met betrekking tot afvalverwijdering. Het contract werd gesloten zonder een voorafgaande aanbestedingsprocedure.

De Europese Commissie stelde dat de Landkreise moest worden aangemerkt als een aanbestedende dienst in de zin van de aanbestedingsrichtlijn en dat het contract een schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel betrof, waarvan de waarde de drempelwaarde van de aanbestedingsrichtlijn overschreed. Daarom zou de overeenkomst binnen de werkingssfeer van de richtlijn vallen.

Hof

Het Hof stelt dat het samenwerkingsverband tussen de lokale overheden is opgericht met het doel te verzekeren dat een publieke taak, die zij allen moeten vervullen, wordt uitgevoerd. Omdat het contract geen enkele private partij betrof, heeft een lokale overheid het recht om diensten van algemeen belang uit te voeren met haar eigen middelen. Een lokale overheid hoeft daarbij niet externe lichamen, die niet tot haar diensten behoren op te roepen. Zij zou dit mogen doen in samenwerking met andere overheidsinstanties. Het EG-recht vereist niet dat overheidsinstanties een bepaalde wettelijke vorm aannemen om gezamenlijk hun publieke diensttaken te kunnen uitvoeren. Een dergelijke samenwerking is niet in strijd met de EG-regels
voor aanbesteden.

Private partner

Het verlenen van publieke diensten door intergemeentelijke samenwerking vereist geen aanbesteding wanneer er geen private partner betrokken is.

Conclusie

Het verlenen van publieke diensten door intergemeentelijke samenwerking vereist geen aanbesteding wanneer er geen private partner betrokken is. Er moet dan voldaan worden aan onderstaande punten:

  • bij de overeenkomst zijn alleen aanbestedende diensten betrokken, er is geen deelneming van priv├ękapitaal;
  • de overeenkomst heeft als eigenschap dat het gaat om een echte samenwerking die, anders dan bij een normale overheidsaanbesteding, de gezamenlijke vervulling van een gemeenschappelijke taak tot doel heeft;
  • en de samenwerking berust alleen op overwegingen die verband houden met het openbaar belang.