Europese rechtspraak

Publicatie: 25 januari 2013

Door:


Chipknip en vrij verkeer

Hoge Raad, 08 juli 2005 (Parkeerbelastingen)

Zaak LJN: AR8934. In 2005 deed de Nederlandse Hoge Raad uitspraak over parkeergeld dat uitsluitend met een chipkaart betaald kon worden. Met de uitspraak werd duidelijk dat het parkeerbeleid dat toen door een aantal grotere gemeenten gevoerd werd, niet in strijd was met het Europees recht.

Een aantal gemeenten, waaronder Nijmegen en Rotterdam, gebruikten een chipsysteem als exclusieve betaalwijze voor parkeren in de binnenstad. De Hoge Raad concludeerde dat lidstaten de mogelijkheid hebben andere betalingswijzen dan de geldende munteenheid voor te schrijven.

Er was dus geen sprake van discriminatie van andere EU-inwoners of van beperking van het vrij verkeer van diensten.

Toepassing mededingingsregels

Hof van Justitie, 30 april 1986 (Asjes)

Gevoegde zaken 209/84-213/84. In het arrest Asjes van 30 april 1986 bepaalt het Europees Hof van Justitie dat de mededingingsregels van het Verdrag, en in het bijzonder de huidige artikelen 105 en 110 VWEU, van toepassing zijn op de vervoersector. Zie voor meer informatie over mededinging het mededingingsdossier.

Gegund op basis van te positieve resultaten

Rechtbank Haarlem 14 juli 2006 (Aanbesteding hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam)

Zaak LJN AY3951. Uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Haarlem in een zaak over de aanbesteding van de hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam. De provincie moest van de rechter opnieuw in gesprek met twee andere gegadigden, omdat de partij waaraan het contract gegund was expres verkeerde, te gunstige resultaten in de offerte had opgenomen.

Definiëring sector vervoer

Hof van Justitie EG 26 september 2002 en en Hof van Justitie EG 13 februari 2003 (Renove-arresten)

Zaak C-351/98 en C-409/00. Een onderneming valt alleen onder de sector vervoer wanneer het verrichten van vervoer haar hoofdactiviteit is. Vervoer dat voor eigen rekening wordt verricht en niet voor derden, valt niet onder de vervoerssector.