Europese rechtspraak

Publicatie: 29 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 22 maart 2016. Prejudiciële zaak C49/16. In deze zaak moet het Hof beoordelen of een regeling voor het verdelen van concessies voor kansspelen mag onder het vrij verkeer van vestiging (art. 56 VWEU). In theorie wordt er geen monopolie veroorzaakt, maar in de praktijk (de Staat bepaalt wanneer een aanbesteding wordt georganiseerd) blijkt dat het verkrijgen van een concessie voor aanbieders uit andere lidstaten moeilijk zo niet onmogelijk wordt gemaakt. Met name het moeten voldoen aan de in een besluit van augustus 2014 opgenomen criteria voor ‘betrouwbare kansspelaanbieder’ blijkt problematisch.