Europese rechtspraak

Publicatie: 10 mei 2017

Door:


HvJ-EG, 10 april 2008. Zaak C-323/07. In deze zaak bepaald het Hof dat zowel de levering als het beheer van verwarmingsinstallaties van bepaalde gemeentelijke gebouwen via een alleenrecht worden gegund aan gemeentelijke instellingen, buiten de vastgestelde aanbestedingsprocedures om.

Uitleg alleenrecht

Het gaat in deze zaak om de uitleg van het alleenrechtartikel (art. 6 oude aanbestedingsrichtlijn diensten, art. 18 richtlijn 2004/18). En de toepasselijkheid daarvan bij nationale bepalingen waarbij het beheer van verwarmingsinstallaties van bepaalde gemeentelijke gebouwen aan een gemeentebedrijf wordt gegund. De gunning is buiten de door de vastgestelde aanbestedingsprocedures omgegaan.

Hof

Het Hof stelt dat de (oude) aanbestedingsrichtlijn voor diensten en leveringen niet van toepassing is op een overeenkomst gesloten tussen een territoriaal lichaam en een juridisch daarvan onderscheiden persoon. Mits aan de Teckal-criteria wordt voldaan (quasi-inbesteding).

Alleenrecht

Het alleenrechtartikel is alleen van toepassing, indien dit wettelijk of bestuursrechtelijk bepaald is en betrekking heeft op het voorwerp van de gegunde opdracht.