Europese rechtspraak

Publicatie: 20 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 18 november 1999. Zaak C-107/98. In dit arrest formuleerde het Hof twee hoofdcriteria voor quasi-inbesteden; het toezichtcriterium en het merendeelcriterium. Indien aan deze twee voorwaarden wordt voldaan, zijn de aanbestedingsregels niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een aanbestedingsplicht. Er is dan sprake van een in-house opdracht: een aanbestedende dienst verstrekt een opdracht binnen zijn eigen gezagsstructuur.

Quasi-inbesteden

Er is sprake van quasi-inbesteden als:

  • de decentrale overheid toezicht op een gelieerde instelling uitoefent alsof het een eigen dienst betreft;
  • en de gelieerde instelling het merendeel van zijn werkzaamheden verricht ten behoeve van een decentrale overheid.