Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 18 juli 2014. Prejudiciële zaak C-269/14. Deze zaak gaat over de concessieovereenkomsten en de toepassing van richtlijn 2004/18. Wanneer moet iets als een concessieovereenkomst geïnterpreteerd worden? Is iets een concessieovereenkomst als de overeenkomst van toepassing is op één complete regeling die een systeem van rechtstreekse vergoeding omvat waar een overheidsinstantie verantwoordelijk voor is, maar ook een systeem omvat waarvoor de instantie geen verantwoordelijkheid draagt?