Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 28 april 2010. Prejudiciële zaak C-95/10. Deze zaak gaat over deelname aan een aanbesteding voor bewaking- en beveiligingsdiensten voor gemeentelijke installaties. Verzoekster doet een beroep op haar moedermaatschappij voor financiële ondersteuning. De vraag is of art. 47(2) richtlijn 2004/18/EG rechtstreeks toepasselijk is in de nationale rechtsorde in die zin dat het particulieren rechten verleent die deze tegenover de autoriteiten kunnen inroepen? Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie verdragsbeginselen.