Europese rechtspraak

Publicatie: 14 september 2006

Door:


Conclusie van de AG in de zaak C-532/03. Volgens de Advocaat-Generaal is er in deze zaak geen sprake van een overheidsopdracht. Er is namelijk geen schriftelijke overeenkomst onder bezwarende titel. Per specifiek geval moet er gekeken worden naar wat de passende mate van openbaarheid is (zie ook Coname-zaak).

Conclusie van de AG in zaak C-507/03. De Advocaat-Generaal gaat in op de vraag of het primaire Europese recht (EG-Verdrag) ook supplementair van toepassing kan zijn naast het secundaire Europese recht (richtlijnen).