Europese rechtspraak

Publicatie: 20 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 11 januari 2005. Zaak C-26/03. In dit arrest bepaalt het Hof dat een aanbestedende dienst geen toezicht heeft op een vennootschap zoals op een eigen dienst wanneer 25% van het kapitaal van de vennootschap in handen is van een private partij.

De Duitse gemeente Halle wordt veroordeeld wegens het niet juist toepassen van de Europese aanbestedingsregels. Het beroep op het verlenen van een zogenaamde ‘in-house’ opdracht, gaat volgens het Hof niet op.

Toezichtcriterium

Het gaat in dit arrest onder meer over de uitleg van het toezicht-criterium. De gemeente Halle bezit 75% van de aandelen van de organisatie aan wie zij de opdracht gaf. Dit betekent niet per se dat zij er toezicht op uitoefent zoals op de eigen diensten.

Private partij

Een private partij heeft in deze zaak ook aandelen van het bedrijf. Het gaat om een deelneming van 25% in het kapitaal van een vennootschap, waarin ook de gemeente deelneemt. Dit sluit volgens het Hof bij voorbaat de mogelijkheid van een ‘’in house’’ opdracht uit. In een dergelijk geval heeft de gemeente geen toezicht op die vennootschap zoals op een eigen dienst.