Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 19 februari 2008. Prejudiciële zaak C-573/07. Deze zaak gaat over de onderhandse aanbesteding van een opdracht voor het verrichten van diensten van ophalen, transport en verwijdering van vast stads- en soortgelijk afval aan een aandelenvennootschap. Het kapitaal is volledig in handen van de overheid. Is dit verenigbaar met het gemeenschapsrecht? Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie inbesteden.