Europese rechtspraak

Publicatie: 23 juni 2017

Door:


Hof Den Haag, 31 januari 2001. Zaak KG 2000-43. In deze zaak gaat het om het aanbesteden van de aanleg van openbare infrastructuur.

Overheidsopdracht

Een opdracht voor de aanleg van openbare infrastructuur is naar zijn aard een (aanbestedingsplichtige) overheidsopdracht. Ook al vormt deze een onderdeel van een privaat project. Daarbij maakt het geen verschil of de opdracht tot die aanleg feitelijk wordt geplaatst door de overheid zelf, een door deze aangestelde projectontwikkelaar of door een PPS verband tussen een overheid en een projectontwikkelaar.

Aanbestedingsprocedure

Een aanbestedingsprocedure wordt uitsluitend achterwege gelaten, in het (uitzonderlijke) geval waarin de openbare infrastructuur ook op de langere termijn niet in handen komt van de gemeente. Dit gebeurt bijvoorbeeld als de infrastructuur wordt overgedragen aan de eigenaren van de te realiseren woningen. In de meeste gevallen zal de opdracht voor de infrastructuur uit het totale project moeten worden gehaald en apart aanbesteed.