Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 3 november 2011. Prejudiciële zaak C-465/11. Deze zaak gaat over een openbare aanbesteding voor de bezorging van postpakketten. De postdienst laat weten dat de verzoeksters het contract zullen krijgen. Twee weken later wordt dat bericht ingetrokken, omdat de dienst hen wegens onherstelbare onrechtmatigheid alsnog van de procedure uitsluit. Verzoeksters gaan tegen dat besluit in beroep. Ernstige fout bij de beroepsuitoefening. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie rechtsbeschermingsrichtlijn.