Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 30 juni 2014. Prejudiciële zaak C-234/14. Deze zaak gaat over de vraag of de eis van een samenwerkingsovereenkomst kan worden opgelegd. Hoewel de aanbestedende dienst na dient te gaan of de aannemer in staat is een opdracht uit te voeren, is het onduidelijk of het is toegestaan eisten te stellen die nodig zijn om het risico dat een opdracht niet wordt uitgevoerd, te beperken. De verwijzende rechter vraagt het Hof uitlegging te geven over richtlijn 2004/18/EG: Verzet de richtlijn zich tegen het afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst bij het gunnen van een opdracht aan een inschrijver.