Europese rechtspraak

Publicatie: 29 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 18 augustus 2015. Prejudiciële zaak C-296/15. In deze zaak gaat het over de aanbesteding van de levering van bloedproducten, die alleen uit Sloveens plasma verkregen mogen zijn volgens Sloveens nationaal recht. Hierdoor kan alleen het Sloveens Instituut voor transfusiegeneeskunde een offerte indienen, omdat dat als enige gerechtigd is om bloed van Sloveense donoren te verzamelen. De verwijzende rechter vraagt zich af of richtlijn 2004/18/EG (art. 23 lid 2 en 8), richtlijn 2001/83/EG (art. 83), richtlijn 2002/98/EG (art. 4 lid 2) en art. 18 VWEU zich verzetten tegen deze nationale regeling van Slovenië.