Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 27 mei 2014. Prejudiciële zaak C-166/14. In deze zaak vraagt de verwijzende rechter uitlegging van het doeltreffendheidsbeginsel en richtlijn 2007/66/EG. Verzet het Unierecht zich tegen een nationale regeling die bepaalt dat een verzoek tot vaststelling van een inbreuk op het aanbestedingsrecht binnen zes maanden na sluiting van de overeenkomst moet worden ingediend? Ook wanneer de vaststelling van een inbreuk ook een voorwaarde vormt voor het instellen van een schadeverordening naast de nietigverklaring van de overeenkomst?