Europese rechtspraak

Publicatie: 27 juni 2017

Door:


HvJ EU, 22 mei 2017. Prejudiciële zaak C-144/17. In deze zaak werden twee inschrijvers uitgesloten van een openbare aanbesteding omdat beide inschrijvers bij Lloyd’s of London aangesloten syndicaten waren, waarbij de offertes waren ondertekend door dezelfde algemeen landelijke vertegenwoordiger van de onderneming. De verwijzende rechter vraagt zich af of er sprake is van strijd met de Europese mededingingsregels en de daaruit voortvloeiende beginselen.