Europese rechtspraak

Publicatie: 23 juni 2017

Door:


Voorzieningenrechter Rechtbank Breda, 30 december 2004. Zaak KG ZA 04-668. Het gaat in deze zaak om de definitie van een IA-dienst en een IB-dienst (volgens de nieuwe aanbestedingsrichtlijn 2004/18: IIA en IIB-diensten). Is plantsoenonderhoud aan te merken als 1A of 1B dienst? Klik hier voor meer informatie.

1A-dienst/1B-dienst

De gemeente Moerdijk wilde een opdracht voor regulier plantsoenonderhoud afgeven. De vraag is of zij op grond van de richtlijn diensten verplicht is om deze opdracht openbaar aan te besteden. Het geschil is of plantsoenonderhoud conform de CPV en CPC classificaties is aan te merken als 1A-dienst of 1B-dienst. Voor een 1A-dienst is een openbare aanbesteding verplicht. Voor een 1B-dienst niet.

Overige diensten

De voorzieningenrechter stelt dat de opdracht diensten noch onder de CPC-omschrijvingen, noch onder de CPV-omschrijvingen van categorie 16 van bijlage 1A bij de richtlijn diensten zijn onder te brengen. Zij vallen ook niet onder een andere categorie van bijlage 1A of 1B. De betreffende diensten moeten daarom worden ondergebracht bij categorie 27, in bijlage 1B omschreven als ’overige diensten’. Deze behoren tot B-diensten en hoeven dus niet openbaar aanbesteed te worden.