Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 8 december 2011. Prejudiciële zaak C-526/11. Deze zaak gaat over de vraag wanneer een publiekrechtelijke instelling (art. 1(9) richtlijn 2004/18) die hoofdzakelijk door de overheid wordt gefinancierd een bijdrage mag heffen van haar leden. Is het beheer ervan dan onderworpen aan toezicht door de overheid? De wet stelt noch het bedrag van de bijdragen, noch de omvang van de met de bijdrage te financieren prestaties vast. De tariefregeling moet bovendien worden goedgekeurd door de overheid. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie publiekrechtelijke instelling.