Europese rechtspraak

Publicatie: 21 februari 2008

Door:


In dit arrest stelt de Europese Commissie dat de Italiaanse wetgeving voor overheidsopdrachten, de Kaderwet openbare werken, in strijd is met de Europese aanbestedingsregelgeving.

HvJ EG, 21 februari 2008, Commissie tegen Italiaanse Republiek Zaak C-412/04.

 Gemengde opdrachten

Volgens de Commissie moet de geldende regeling van gemengde opdrachten (diensten en werken) af te hangen van het hoofdvoorwerp van de opdracht. Dit wordt onder andere bepaald door de waarde van de opdracht.

Italiaanse wetgeving

De Commissie acht de Italiaanse wetgeving, die opdrachten onder een bepaalde drempel uitsluit van openbaarmakingregeling, in strijd met het verbod op discriminatie (art. 43 en 49 EG) indien er sprake is van een grensoverschrijdend belang.

Toezicht op werken en keuringen en inspectie

Ook bestaan er geschilpunten over de manier waarop de Italiaanse wet omgaat met het gunnen van opdrachten in het kader van toezicht op werken en keuringen en inspectie. Volgens het gemeenschapsrecht zien deze opdrachten op een dienst waarop het volledige aanbestedingsregime van toepassing is.

Hof

Het hoofdvoorwerp bepaalt welke gemeenschapsrichtlijn van toepassing is. Een van de criteria is de respectieve waarde van de betrokken prestaties. De totale waarde van de onderliggende percelen moeten bij elkaar opgeteld worden voor de bepaling of de drempelwaarde wordt gehaald.

Bepaalde opdrachten onder een zekere drempel zijn uitgesloten van de regeling tot openbaarmaking. Als er sprake is van grensoverschrijdend belang, levert gunning zonder transparantie aan een onderneming uit eigen lidstaat ongelijke behandeling op van een onderneming uit een andere lidstaat. Er is dan sprake van discriminatie, wat volgens art 43 en 49 EG verboden is. Deze artikelen bevatten echter geen verplichting tot gelijke behandeling. Deze grief van de Commissie wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Toezicht op werken en keuringen en inspectie zijn werken in de zin van bijlage IA. Het volledige aanbestedingsregime is hierop van toepassing. Italiƫ moet zijn nationale wetgeving op de bovengenoemde punten aan te passen.