Europese rechtspraak

Publicatie: 1 juni 2017

Door:


Europese Commissie tegen Nederland, 21 oktober 2008. Besluit C4/2008 (ex N 97/2007, ex CP 91/2007). Deze beschikking is interessant voor decentrale overheden die investeren in accommodaties voor culturele, sport- en recreatie-evenementen.De Europese Commissie keurde op 21 oktober 2008 een investering van € 42 miljoen van Rotterdam goed. De investering ging naar de renovatie en uitbreiding van het Sportpaleis, een onderdeel van Ahoy’. Onderzoek heeft uitgewezen dat de investering geen onrechtmatig voordeel toekent aan de exploitant van het complex of aan een andere onderneming. De overeenkomsten met Rotterdam zijn namelijk tegen marktvoorwaarden (MEIP) gesloten. Deze maatregel houdt geen staatssteun in.

Ahoy’ complex

Het Ahoy’ complex omvat een Sportpaleis, tentoonstellingshallen en een groot vergader- en congrescentrum. Het biedt onderdak aan evenementen zoals tentoonstellingen, conferenties, handelsbeurzen, shows, concerten en sport- en maatschappelijke evenementen.

In 2006 privatiseerde Rotterdam de exploitatie van het complex en verhuurde het gebouw aan Ahoy’-Rotterdam N.V. Als eigenares van het complex investeert de gemeente in de renovatie en uitbreiding van het Sportpaleis.

Melding voorgenomen investering

In februari 2007 meldde Rotterdam de voorgenomen investering bij de Commissie. Zij nam het standpunt in dat de investering geen staatssteun vormde, omdat de gemeente geen selectief voordeel aan de exploitant van het complex verschafte.

Europese Commissie

De Commissie onderzocht de voorwaarden waaronder transacties tussen de gemeente en de exploitant van het complex zijn gesloten. Zij concludeerde dat noch de aangemelde investering in het Sportpaleis, noch de daarmee samenhangende verkoop- en verhuurtransacties in verband met de exploitatie, een onrechtmatig voordeel aan de exploitant of een andere onderneming verlenen. Zij kwam met name tot de conclusie dat de prijs van de aandelen in Ahoy’-Rotterdam N.V. en de huurprijs van het complex marktconform zijn.