Europese rechtspraak

Publicatie: 30 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 4 november 2014. Prejudiciële zaak C-425/14. Deze zaak gaat over art. 45 richtlijn 2004/18/EG. Is het in strijd met het Europese recht dat een overheidsopdracht niet gegund wordt, omdat de onderneming de verplichtingen in de nationale wet niet gerespecteerd heeft? Deze verplichtingen hebben tot doel infiltraties van georganiseerde misdaad bij de gunning te bestrijden. Daarnaast vraagt de verwijzende rechter zich af een dergelijke verplichting kan worden beschouwd als een afwijking van de exhaustieve lijst van art. 45 en of deze afwijking gerechtvaardigd kan worden door de dwingende noodzaak om georganiseerde misdaad te bestrijden?