Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 21 mei 2013. Prejudiciële zaak C-161/13. Deze zaak gaat over de vraag of bij het plaatsen van een overheidsopdracht voldoende openheid van zaken is geweest. Moet de termijn voor de instelling van een beroep tot nietigverklaring van de beschikking tot de gunning van een opdracht opnieuw aanvangen in een situatie waarin de aanbestedende dienst, na het verstrijken van de beroepstermijn, een besluit heeft vastgesteld dat van invloed kan zijn op de rechtmatigheid van de gunningsbeschikking.