Europese rechtspraak

Publicatie: 22 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 12 februari 2004. Zaak C-230/02. Uit dit arrest volgt dat van een (potentiële) inschrijver een proactieve houding verwacht mag worden en dat hij tegen onduidelijkheden of onvolkomenheden in aanbestedingsstukken opkomt in een stadium waarin deze nog ongedaan kunnen worden gemaakt.

Uitstellen bezwaar

Indien een persoon:

  • geen beroep instelt tegen een besluit van de aanbestedende dienst ter vaststelling van de specificaties van een oproep tot inschrijving;
  • de kennisgeving van het besluit tot gunning van de opdracht afwacht om de discriminerende aard van genoemde specificaties aan te vechten voor de verantwoordelijke instantie;
  • hoewel hij zich daardoor gediscrimineerd acht omdat zij hem beletten op zinvolle wijze deel te nemen aan de betrokken aanbestedingsprocedure;

is dat in strijd met de doelstellingen van snelheid en doeltreffendheid van richtlijn 89/665.

Vertraging

Een dergelijke handelswijze belemmert de toepassing van de communautaire richtlijnen over het plaatsen van overheidsopdrachten. Doordat zij de instelling van beroepsprocedures, waarvoor de lidstaten volgens richtlijn 89/665 voor moeten zorgen, zonder objectieve reden kan vertragen (r.o. 38).