Europese rechtspraak

Publicatie: 16 maart 2017

Door:


HvJ-EG 22 juni 1989. Zaak 103/88. In deze zaak bepaalde het Hof dat ‘evenals de nationale rechter een overheidsinstantie – een gemeentelijke instantie daaronder begrepen – artikel 29 lid 5 van de toenmalige aanbestedingsrichtlijn voor werken (71/305, betreffende de onderzoeksplicht van een aanbestedende dienst bij een abnormaal lage inschrijving) moet toepassen en bepalingen van nationaal recht die er niet mee verenigbaar zijn, buiten toepassing te laten’.