Europese rechtspraak

Publicatie: 7 december 2016

Door:


HvJ EG, 16 september 1999. Zaak C-27/98. In deze zaak wordt uitleg gegeven over het beëindigen van een aanbestedingsprocedure.

Ruime beoordelingsvrijheid

Aanbestedende diensten hebben hierbij een ruime beoordelingsvrijheid. De Europese richtlijnen bevatten geen bijzondere beperkingen of voorwaarden voor het beëindigen van een aanbestedingsprocedure. Ze eisen ook niet dat er sprake is van belangrijke of uitzonderlijke omstandigheden.

Richtlijn werken 93/37

Art. 8, lid 2 richtlijn werken 93/37 moet ervoor zorgen dat een aanbestedende dienst zich niet op volstrekt willekeurige wijze, of in strijd met de grondbeginselen van het EU recht, ontdoet van een potentiële aannemer.