Europese rechtspraak

Publicatie: 22 juni 2017

Door:


HvJ-EU, 4 juli 2013. Zaak C-100/12. In deze zaak wordt door het Hof gesteld dat een ongeldige inschrijver op een aanbesteding bezwaar kan maken tegen de winnaar van de aanbesteding, als deze zich ongeldig in heeft ingeschreven. Het Hof bevestigt dat ongeldige inschrijvers wel een procesbelang kunnen hebben bij de stelling dat een andere inschrijver (ook) ongeldig heeft ingeschreven.

Belang decentrale overheden

Het Fastweb-arrest is voor decentrale overheden van belang, omdat in procedures vaak het verweer wordt aangevoerd dat een ongeldige inschrijver geen belang heeft bij zijn stellingen tegen de winnaar van de aanbesteding. Het Hof bevestigt wat in de Nederlandse rechtspraktijk al eerder is aangenomen. Namelijk dat ongeldige inschrijvers wel een procesbelang kunnen hebben bij de stelling dat een andere inschrijver (ook) ongeldig heeft ingeschreven.

Feiten

Azienda Sanitaria Locale di Alessandria (ASLA), een Italiaanse gezondheidsdienst, had in het kader van een raamovereenkomst offertes gevraagd van twee ondernemingen: Fastweb en Path-net (een dochteronderneming van Telecom Italia). Het ging om een aanbesteding voor telecommunicatiediensten.

Gunning

De opdracht werd voorlopig gegund aan Path-net. Fastweb ging hiertegen in beroep. Zij stelde dat de inschrijving van Path-net ongeldig is, omdat het bedrijf niet voldeed aan de technische specificaties uit het bestek. Andersom verweet Path-net Fastweb hetzelfde. Telecom Italia en Path-Net hebben hierop een incidentele vordering ingesteld.

Italiaanse rechter

De verwijzende rechter concludeert dat beide inschrijvingen niet geldig zijn, omdat ze niet voldeden aan de technische specificaties uit het bestek. De aanbestedingsprocedure zou daarom nietig moeten worden verklaard.

Geldige inschrijvers

De Italiaanse Raad van State is op basis van Italiaanse wetgeving van mening dat alleen geldige inschrijvers een belang hebben bij het aanvechten van een gunningsbeslissing. Telecom Italia en Path-net betogen dan ook dat het beroep van Fastweb niet ontvankelijk verklaard dient te worden.

Prejudiciƫle vragen

Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of een ongeldige inschrijven bezwaar kan maken tegen gunning van de opdracht aan de concurrent, als deze ook ongeldig heeft ingeschreven.

Hof

Het Hof stelt dat Fastweb wel een belang heeft bij de uitsluiting van de andere inschrijver. Het ontbreken van een geldige inschrijving kan immers leiden tot een nieuwe aanbestedingsprocedure. Tegen de achtergrond van de Europese Rechtsbeschermingsrichtlijnen mag de vordering van Telecom Italia en Path-net om Fastweb niet ontvankelijk te verklaren er niet toe leiden dat het beroep van Fastweb wordt verworpen. Dit op voorwaarde dat de regelmatigheid van beide inschrijvingen ter discussie wordt gesteld op identieke gronden in het kader van dezelfde procedure. Fastweb wordt dus ontvankelijk verklaard in haar beroep.