Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 1 januari 2011. Prejudiciële zaak C-576/10. Deze zaak gaat over het verzoek om vaststelling dat Nederland haar verplichtingen uit richtlijn 2004/18/EG niet is nagekomen voor wat betreft de gunning van een concessieovereenkomst voor openbare werken. Volgens de Commissie is de samenwerkingsovereenkomst een concessieovereenkomst in de zin van de richtlijn. De geraamde waarde ligt boven het toepasselijke drempelbedrag. De overeenkomst had moeten worden aanbesteed. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie gebiedsontwikkeling.