Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 28 oktober 2013. Prejudiciële zaak C-427/13. Deze zaak gaat over artikel 56 van richtlijn 2004/17/EG. In Italië is tijdens een niet-openbare procedure werd gebruik gemaakt van een elektronisch veilingsysteem. Tijdens de laatste vijf minuten van de veiling konden deelnemers nog één keer een bod uitbrengen, maar zij hadden niet de mogelijkheid om de plaats in de ranglijst en de inschrijvingen van andere marktpartijen in te zien. Is dit in strijd met het algemene beginsel van transparantie en openbaarheid in de aanbestedingsprocedures?