Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 24 december 2013. Prejudiciële zaak C-568/13. In deze zaak verlangt de Italiaanse Rechter een uitlegging van de afbakening van het communautaire begrip ‘ondernemer’. Mag een land een interne regeling hebben dat openbare lichamen van deelneming aan aanbestedingen uitsluit? Daarnaast vraagt de Italiaanse rechter zich af of een nationale regeling dat toestaat dat een rechts-subject dat op vaste basis overheidsgeld ontvangt een doorslaggevend concurrentievoordeel kan halen, zonder dat er maatregelen worden ontwikkeld om de distorsie van de mededinging te voorkomen.