Europese rechtspraak

Publicatie: 22 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 17 september 2002. Zaak C-513/99. Het gaat in deze zaak om het stellen van bepaalde milieucriteria in een aanbestedingsprocedure.

Milieucriterium

De stad Helsinki had de opdracht voor de exploitatie van een stadsbuslijn gegund aan de onderneming HKL-Bussiliikenne (HKL). In de aanbesteding was een milieucriterium opgenomen betreffende stikstofmonoxide en het geluidsniveau.

Hof

Het Hof oordeelt dat ecologisch voordeel mag meewegen bij een aanbestedingsprocedure, indien de milieucriteria:

  • inhoudelijk aansluiten bij het onderwerp van aanbesteding;
  • geen ongelimiteerde vrijheid van keuze in de aanbesteding opleveren;
  • uitdrukkelijk zijn genomen tijdens de inschrijvingsprocedure;
  • voldoen aan alle beginselen van gemeenschapsrecht, met name het non-discriminatie beginsel.

Voorwerp van de opdracht

Een gunningscriterium hoeft volgens het Hof dus niet noodzakelijk van zuiver economische aard te zijn. Milieucriteria kunnen als gunningscriterium worden meegewogen mits deze verband houden met het voorwerp van de opdracht.