Europese rechtspraak

Publicatie: 23 juni 2017

Door:


HvJ-EG, 5 oktober 2000. Zaak C-16/98. In deze zaak gaat het om opdrachten voor onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden aan elektriciteits- en straatverlichting. Het Hof buigt zich over de vraag of verschillende verstrekte opdrachten als één werk moeten worden aangemerkt.

Hof

Het ging om opdrachten voor onderhouds- en uitbreidingswerkzaamheden aan elektriciteits- en straatverlichtingswerkzaamheden, binnen een samenwerkingsverband van intergemeentelijke elektriciteitsbedrijven. Het Hof stelt dat bepalend is of de betrokken elektriciteits- en straatverlichtingsnetten/werken eenzelfde economische en technische functie vervullen. In deze zaak was dat niet het geval.

Economische en technische functie

De afzonderlijke opdrachten van de intergemeentelijke syndicaten van de Vendée op het gebied van straatverlichting werden niet als één werk gezien. Uit technisch oogpunt omdat zij tot bebouwde zones beperkt kunnen zijn en een onderlinge verbinding niet nodig is. Uit economisch oogpunt omdat de betrokken plaatselijke diensten ieder de financiële lasten van de exploitatie van het net dragen.