Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 12 augustus 2010. Prejudiciële zaak C-368/10. Deze zaak gaat over het verzoek om vast te stellen dat Nederland in strijd heeft gehandeld met richtlijn 2004/18/EG. De aanbestedende dienst heeft bij een overheidsopdracht voor de levering en het beheer van koffieautomaten voorwaarden opgenomen die niet zijn toegestaan. Het gaat met name om ten onrechte voorgeschreven technische specificaties, criteria voor duurzaam inkopen, maatschappelijk verantwoord ondernemen en een (EKO-)keurmerk.

Meer informatie

Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder jurisprudentie technische specificaties en zie ook het EUrrest Koffieautomaten Noord-Holland.