Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 27 september 2012. Prejudiciële zaak C-574/12. Deze zaak gaat over het aanbesteden van een opdracht zonder de inleiding van een aanbestedingsprocedure (inhouse-aanbesteding). De geselecteerde entiteit moet een vereniging van algemeen nut zonder winstoogmerk zijn. Voldoet de geselecteerde entiteit aan de voorschriften van richtlijn 2004/18 inzake inhouse-transacties? Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder onder jurisprudentie inbesteden.