Europese rechtspraak

Publicatie: 31 mei 2017

Door:


HvJ-EU, 1 juni 2011. Prejudiciële zaak C-159/11. Deze zaak gaat over richtlijn 2004/18/EG. De gezondheidsdienst van de Italiaanse provincie Lecce heeft een overeenkomst gesloten met de universiteit van Salento om onderzoek te doen naar de aardbevingsgevoeligheid van de ziekenhuisvoorzieningen. Tegen dit besluit tot rechtstreekse gunning wordt beroep ingesteld. In het Italiaanse recht is bepaald dat overeenkomsten tussen overheidsinstellingen zijn toegestaan indien de dienst tot de reguliere taken van het overheidsorgaan behoort. De verwijzende rechter twijfelt of in dit geval richtlijn 2004/18 niet geschonden wordt, aangezien de universiteit een ondernemer zou kunnen zijn. Een samenvatting van de uitspraak vindt u onder juridsprudentie samenwerking en in het EUrrest van mei 2013.