×

Jurisprudentie

EU Rechtspraak - 16 januari 2023

Rechtstreekse werking

Rechtstreekse werking van richtlijnen De arresten van Duyn (41/74) en Ratti (148/78) betreffen jurisprudentie aangaande implementatietermijnen van Europese richtlijnen: In de zaak van Duyn (41/74) uit 1974 bepaalde het HvJ […]

EU Rechtspraak - 16 januari 2023

Aansprakelijkheid EU recht en beleid

Aansprakelijkheid door particulieren en ondernemingen Het Europese Hof van Justitie dat in het verleden verschillende uitspraken heeft gedaan waaruit de verantwoordelijkheden van decentrale overheden ten opzichte van het Europees recht […]

EU Rechtspraak - 16 januari 2023

IVD GmbH & Co. KG tegen Ärtzekammer Westfalen-Lippe

HvJ-EU, 12 september 2013. Zaak C-526/11.  In deze zaak beoordeelt het Europees Hof van Justitie of een beroepsvereniging van artsen een publiek rechtelijke instelling is. Het Hof gaat in op de autonomie […]

EU Rechtspraak - 10 januari 2023

Wagenborg Passagiersdiensten

HvJ-EU, 7 juni 2013. Prejudiciële zaak C-207/13. Deze zaak gaat over de toepassing van de Cabotageverordening op het openbaar persoonsvervoer over de Waddenzee tussen het Nederlandse vasteland en de Waddeneilanden Terschelling, […]

EU Rechtspraak - 10 januari 2023

Piepenbrock

HvJ-EU, 14 juli 2011. Prejudiciële zaak C-386/11. Deze zaak gaat over een overheidsopdracht in de zin van richtlijn 2004/18/EG. Tussen de verzoekster en de regio Düren zijn overeenkomsten gesloten voor schoonmaakwerkzaamheden. De […]

EU Rechtspraak - 10 januari 2023

Fastweb

HvJ-EU, 5 maart 2013. Prejudiciële zaak C-019/13. Deze zaak gaat over de interpretatie van artikel 2 quinquies lid 4 richtlijn 2007/66/EG. Kan dit artikel zo geïnterpreteerd worden dat het de nationale rechter […]

EU Rechtspraak - 10 januari 2023

Duomo Gpa e.a.

HvJ-EU, 15 december 2010. Prejudiciële zaken C-357/10 – C-359/10. Deze zaak gaat over een Italiaanse gemeente die een aanbesteding uitschrijft voor een concessie voor vaststelling en inning van gemeentelijke reclamebelasting en openbare aanplakrechten. […]

EU Rechtspraak - 10 januari 2023

Duomo Gpa e.a.

HvJ-EU, 10 mei 2012. Gevoegde zaken C-357/10, C-358/10 en C-359/10. Een Italiaanse regeling op grond waarvan bij een openbare aanbestedingsprocedure alleen een concessie kan worden verleend aan een vennootschap die beschikt […]

EU Rechtspraak - 10 januari 2023

Datenlosen Informationssysteme

HvJ-EU, 25 februari 2013. Prejudiciële zaak C-15/13. Deze zaak gaat over de vraag of de aanbesteding van Technische Universität Hamburg-Harburg aan de Hochschul-Informations-System – een volledig door de overheid gefinancierde instelling, […]

EU Rechtspraak - 9 januari 2023

Azienda Sanitaria Locale di Lecce

HvJ-EU, 1 juni 2011. Prejudiciële zaak C-159/11. Deze zaak gaat over richtlijn 2004/18/EG. De gezondheidsdienst van de Italiaanse provincie Lecce heeft een overeenkomst gesloten met de universiteit van Salento om onderzoek […]

EU Rechtspraak - 9 januari 2023

AVR-gemeente Westland-HVC

Voorzieningenrechter Den Haag, 25 augustus 2009 en  Hoge Raad, 18 november 2011. Zaak KG-ZA 09-797. In deze zaak gaat het om de verlening van een uitsluitend recht voor de inzameling en […]

EU Rechtspraak - 15 december 2022

Commissie tegen Nederland (koffieautomaten)

HvJ-EU, 12 augustus 2010. Prejudiciële zaak C-368/10. Deze zaak gaat over het verzoek om vast te stellen dat Nederland in strijd heeft gehandeld met richtlijn 2004/18/EG. De aanbestedende dienst heeft bij […]